phòng bộ môn

phòng bộ môn

phòng bộ môn

phòng bộ môn

Tủ đựng hóa chất

Tủ đựng hóa chất

Giá: Liên hệ

Tủ hotte

Tủ hotte

Giá: Liên hệ

tủ trưng bày thư viện

tủ trưng bày thư viện

Giá: Liên hệ

tủ nguồn trung tâm

tủ nguồn trung tâm

Giá: Liên hệ

ghế thí nghiệm lý

ghế thí nghiệm lý

Giá: Liên hệ

bàn lý học sinh

bàn lý học sinh

Giá: Liên hệ

bàn lý giáo viên

bàn lý giáo viên

Giá: Liên hệ

bàn lab học sinh

bàn lab học sinh

Giá: Liên hệ